Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

ดนตรีไทย (Thai Music)

ระยะเวลาการเรียน - 6 ครั้ง, 12 ครั้ง (ต่อ 1 Course)
ลักษณะการเรียน - เรียนเดี่ยว, เรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ - วัยเด็ก 3 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
• วัตถุประสงค์    ดนตรีไทย (Thai Music) เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่างๆ จากการเรียนดนตรีไทย เช่น ฝึกการใช้สมาธิ ทำให้มีระเบียบวินัยรอบคอบ พัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการเขียนโน้ตดนตรีไทย พร้อมทั้งเป็นการรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยหลักสูตรนี้จะเน้นใช้เครื่องสาย เช่น ขิม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมในทุกกลุ่มทุกวัยของผู้เรียน เรียนรู้ง่ายเป็นเร็ว ได้สนุกสนานและคลายความเครียด เป็นต้น
• รายละเอียดการสอน    ผู้เรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนดนตรีไทย ที่เข้าใจง่าย บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับจังหวะโน้ตดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทย เช่น ขิม เป็นต้น
• หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน    ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Music for Little Mozart, Suzuki Method, Dalcroze, Carl Orff เป็นต้น และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย