Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนดนตรี, เรียนดนตรีไทย, สอนดนตรีไทย


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
Google+  E-mail : contact@geniomusicacademy.com  arporn nanakhon

เรื่อง หลักสูตร Suzuki Method

    สวัสดีค่ะ สำหรับหลักสูตรดนตรี Suzuki Method เป็นหลักสูตรที่แพร่หลายไปทั่วญี่ปุ่นและในอีกหลายๆประเทศ รวมทั้งในบ้านเราก็เป็นที่นิยมมาก ในโรงเรียนสอนดนตรีหรือตามสถาบันดนตรีต่างๆที่รับสอนดนตรีตามบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาการเรียนการสอนดนตรีได้เป็นอย่างดี เช่น ดนตรีเด็กเล็ก, ไวโอลิน (Violin), บัลเลต์ (Ballet), แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance), ดนตรีไทย, คีย์บอร์ด, ดนตรีบำบัด เป็นต้น ต่างก็นิยมนำหลักสูตรดนตรี Suzuki Method มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนดนตรี
    ดร.ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki, 1898 –1998) เป็นชาวเมืองนาโกย่า เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1898 ได้ก่อตั้งสถาบันดนตรีเด็กขึ้นและเป็นผู้สร้างระบบการเรียนแบบซูซูกิ (Suzuki Method) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนดนตรี โดยอาศัยระยะเวลาอันสั้นและให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนด้วยนั้น โดย ดร.ชินอิชิ ซูซูกิ มีความเชื่อใน พรแสวง มากกว่าและปฏิเสธ พรสวรรค์ ซึ่งจากความเชื่อดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนทุกคนหรือเด็กๆสามารถมีพัฒนาการทางด้านทักษะในเรื่องต่างๆและทางดนตรี ขอเพียงเราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยสิ่งแวดล้อมจะเอื้อต่อ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก และหากเรามีวิธีการสอนที่เหมาะกับสภาพของเด็ก แล้วทำไมเราจะสร้างความเป็นเลิศให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือเด็กของเราไม่ได้
Suzuki Method
    โดยแนวทางการสอนหลักใหญ่ๆของหลักสูตรดนตรี Suzuki Method คือ
    - เด็กต้องได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนดนตรี สิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการไปในทางที่ดี เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นขึ้นมา
    - เด็กต้องได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละคน ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเหมือนกัน
    - การเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียนหรือเด็กในช่วงแรกจะช้า แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถเรียนรู้พร้อมกับพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีได้อย่างรวดเร็ว
    - การฝึกฝนที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและเป็นผลดีให้กับผู้เรียนหรือเด็ก
    - ความสุขของเด็กในการเรียนรู้คือแรงผลักดันที่สำคัญให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
    - ความรักความเมตตาและความเอาใจใส่ของครูผู้สอน คือ หัวใจของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา ที่จะส่งผลโดยตรงกับทักษะทางด้านดนตรีแก่ผู้เรียนหรือเด็ก

visitors :  10972
credit :  Suzuki Method, หลักสูตร Suzuki Method, รับสอนดนตรีเด็กเล็ก