Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนดนตรี, เรียนดนตรีไทย, สอนดนตรีไทย


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
Google+  E-mail : contact@geniomusicacademy.com  arporn nanakhon

เรื่อง หลักสูตรและแนวทางการสอนดนตรีของ Dalcroze

    สวัสดีค่ะ สำหรับหลักการสำคัญหรือลักษณะเด่นที่ใช้ในการสอนดนตรี ของ อีมิล ซาคส์ - ดาลโครซ (Emile Jaques - Dalcroze ค.ศ. 1865 - 1950 เป็นนักประพันธ์เพลงและนักดนตรีชาวสวิตเซอร์แลนด์) ที่ได้รับความนิยมในสถาบันดนตรีหลายๆแห่งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งผู้เรียนที่นิยมเรียนดนตรีที่บ้าน เช่น ดนตรีเด็กเล็ก, ไวโอลิน (Violin), บัลเลต์ (Ballet), แจ๊สแดนซ์ (Jazz Dance), ดนตรีไทย, คีย์บอร์ด, ดนตรีบำบัด เป็นต้น ก็คือ การเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจถึง "จังหวะ" กับการเรียนดนตรี
    โดยเริ่มต้นพื้นฐาน ดาลโครซ (Dalcroze) จะให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับจังหวะของดนตรีโดยอาศัยร่างกาย ในการเรียนรู้ว่าดนตรีทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อจังหวะ อย่างไร และใช้กิจกรรมต่างๆหรือการเล่นเกมดนตรี ที่เหมาะสมตามแต่วัยของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิฝึกการฟังที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนการกระตุ้นให้สมองเกิดการคิดแก้ไขปัญหา และหาคำตอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นทักษะการทำงานของหู ร่างกายและ ความคิดก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดในเชิงสร้างสรรค์และให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการร้องเพลง เคลื่อนไหวของร่างกาย และการเต้นรำ เป็นต้น
    ซึ่งวิธีการสำคัญของ ดาลโครซ (Dalcroze) ที่ใช้ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนดนตรี แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
    1. ยูริธึมมิกส์ (Eurtythmics)คือ การให้ผู้เรียนดนตรีได้มีโอกาสเรียนรู้จังหวะของดนตรี โดยอาศัยอารมณ์และความรู้สึกของผู้เรียน แล้วแสดงออกมาในรูปแบบ ลักษณะของการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ไปตามความรู้สึกและอารมณ์ที่มีต่อเสียงดนตรี
    2.โซลเฟจ (Solfege)คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดนตรีผ่านระบบตัวโน้ต แบบ ซอล - ฟา โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง โดยเฉพาะการฟังเสียง ดนตรีและการอ่านโน้ตเพลง จนเกิดความเข้าใจ ควบคู่ไปกับ การเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวผ่านการจดจำของร่างกายเท่านั้น
    3.อิมโพรไวเซชัน (Improvisation) คือ การใช้เปียโน (Piano) เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสอนทักษะทางดนตรีให้กับผู้เรียน โดยระหว่างการเรียน การสอน คุณครูผู้สอนจะเล่นเปียโนให้กับผู้เรียนได้ฟัง เพื่อพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางจังหวะ พร้อมกับพัฒนาความสามารถด้านการสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยผ่านการฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ และการให้สัญญาณ หรือคำสั่งเป็นระยะๆ
Emile Jaques Dalcroze


visitors :  16303
credit :  Dalcroze Method, หลักสูตร Dalcroze Method, รับสอนดนตรีเด็กเล็ก