Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

กีตาร์ (Guitar)

ระยะเวลาการเรียน - 6 ครั้ง, 12 ครั้ง (ต่อ 1 Course)
ลักษณะการเรียน - เรียนเดี่ยว, เรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ - วัยเด็ก 7 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
• วัตถุประสงค์    ใช้หลักสูตรกีตาร์ (Guitar) การเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีตาร์ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆของกีตาร์ ตั้งแต่การจับคอร์ดกีต้าร์ การเล่นโดยใช้นิ้ว ฝึกทักษะการอ่านโน้ต พร้อมทั้งการบรรเลงในบทเพลงง่ายๆผ่านกีตาร์ประเภทต่างๆที่ผู้เรียนชื่นชอบ เช่น กีตาร์คลาสสิค (Classical guitar), กีตาร์อะคูสติค (Acoustic guitar), กีตาร์ไฟฟ้า (Electric guitar), กีตาร์เบส (Bass guitar) เป็นต้น ทั้งแบบการเล่นเดี่ยวหรือการเล่นเป็นกลุ่ม ทั้งนี้การเล่นกีตาร์นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว กีตาร์ยังช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น และทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น จนนำไปสู่การต่อยอดในอนาคตในการเล่นดนตรีระดับสูงต่อไป
• รายละเอียดการสอน    หลักสูตรกีตาร์ (Guitar) นั้นผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะในการเล่นกีตาร์ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งฝึกการใช้สมาธิ ผ่านบทเพลงต่างๆที่คุณชื่นชอบ
• หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน    ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Music for Little Mozart, Suzuki Method, Dalcroze, Carl Orff เป็นต้น และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย