Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

ไวโอลิน (Violin)
ไวโอลินปฐมวัย (Basic Violin for Kids)

ระยะเวลาการเรียน - 6 ครั้ง, 12 ครั้ง (ต่อ 1 Course)
ลักษณะการเรียน - เรียนเดี่ยว, เรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ - วัยเด็ก 3 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
• วัตถุประสงค์    ใช้หลักสูตรการสอนตามแนวทางของซูซูกิ (Suzuki Method) เป็นหลัก เพื่อเรียนรู้ไวโอลิน (Violin) ระดับพื้นฐาน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของไวโอลิน (Violin) การฝึกท่าทางที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านโน้ต และการบรรเลงในบทเพลงง่ายๆ การเรียนไวโอลิน (Violin) ตั้งแต่ยังเล็ก ช่วยในการพัฒนาสมาธิได้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้เด็กๆ กล้าแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย
• รายละเอียดการสอน    หลักสูตรไวโอลิน (Violin) และไวโอลินปฐมวัย (Basic Violin for Kids) เป็นหลักสูตรพิเศษที่ได้รับการประยุกต์มาจากคอร์สชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปูพื้นฐานด้านดนตรี ฝึกฝนทักษะการฟัง และการนับจังหวะให้กับผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ใช้กิจกรรมสันทนาการ ผนวกเข้ากับกิจกรรมประกอบจังหวะ ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอารมณ์และสติปัญญา หลักสูตรนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรปและเอเชีย
• หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน    ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Music for Little Mozart, Suzuki Method, Dalcroze, Carl Orff เป็นต้น และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย