Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนดนตรี, เรียนดนตรีไทย, สอนดนตรีไทย


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

นางสาวอาภรณ์ ณ นคร
ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและพัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์การทำงาน
- พ.ศ. 2550เป็นอาจารย์สอนดนตรีรายวิชา ดนตรีไทย และ ดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ในสถาบันดนตรี KPN Music Academy จนถึงปัจจุบัน
- 2550-2552 เป็นอาจารย์สอนในรายวิชา ดนตรีไทยและวิชา สุนทรียภาพ ในโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
- 2553-2554 เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีให้หลายสถาบัน ได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าสาขาพระราม5และสาขาเพชรเกษม ในรายวิชา ไวโอลิน และเปียโนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กและจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน
- โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน รายวิชา คีย์บอร์ด สำหรับเด็กเล็ก ขิมหมู่ เด็กเล็ก และบัลเลต์ แจ้สแด๊นซ์ โดยเป็นผู้ควบคุมการสอนและจัดการแสดงผลงานของโรงเรียน
- โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ ในรายวิชา บัลเลต์ โดยเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอน และจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน
- โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์(BBS) ในรายวิชา ไวโอลินเด็กเล็ก โดยใช้หลักสูตร Zusuki และจัดการแสดงผลงานให้กับโรงเรียน
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านดนตรีไทย ให้กับโรงเรียนดนตรีสานศิลป์ (sarnsilp)

Certificate