Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนขิม, สอนขิม, เรียนตีขิม, สอนตีขิม, เรียนขิมที่ไหนดี, เรียนขิมเบื้องต้น


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
Google+  E-mail : contact@geniomusicacademy.com  arporn nanakhon

 

Genio Music Academy

คีย์บอร์ด : Keyboard For Kids (สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับโน้ตดนตรี)
วัตถุประสงค์
ในหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการใช้มือและตาในการประสานงานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการฝึกฝนในคาบและการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการฟัง เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน
รายละเอียด
- รับสอนคีย์บอร์ด (Keyboard) ตามบ้าน, รับสอนคีย์บอร์ดสำหรับเด็ก (Keyboard For Kids)
- ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ทักษะการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี เพื่อปูพื้นฐานทางดนตรีที่ถูกต้องสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
- ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy : สถาบันดนตรีแห่งความสุข พร้อมจัดส่งคุณครูที่เป็นเอกด้านดนตรี เป็นเลิศด้านการสอน ออกบริการสอนดนตรี ให้กับผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ในด้านต่างๆ เช่น ในเรื่องของการต่อยอดทางดนตรี เรื่องของเวลาและประหยัดค่าจ่ายในการเดินทาง
- เรียนเดี่ยว และเรียนเป็นกลุ่ม
- วัยเด็ก 3 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
- พิเศษ จำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 3 คน - 20 คน ขึ้นไป ลดทันที 5-20%
- สนใจติดต่อ ครูออน เบอร์โทรศัพท์ : 091-875-6973
Email มาที่ : contact@geniomusicacademy.com

visitors :  8713
credit :  รับสอนคีย์บอร์ดตามบ้าน, เรียนคีย์บอร์ดที่บ้าน, ครูสอนคีย์บอร์ดเด็ก